Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Jedne noci u decembru
Autor: Kemal Montento

Jedne noći u decembru
kad je bila hladna zima
čuvao sam tebe, Branka
čuvao sam našeg sina

Želio sam puno vina
i orkestar mandolina
želio sam tvoje oči
da me griju one noći

Ali ničeg nije bilo
osim one hladne noći
mislio sam samo, draga
kad ću opet kući doći

Da u našem toplom domu
u tišini kraj kamina
ljubim tvoje bjele ruke
ljubim našeg dragog sina