Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Adrijana
Autor: Kemal Montento

Ona ne zna da je volim
da joj pjevam, pišem pjesme
ona ne zna da se molim
da to nikad saznat' ne smije

Kada prođe pored mene
na trenutak stane vrijeme
ne znam kuda idem više
i sva čula me zanijeme

Adrijana, Adrijana
šapćem ime svakog dana
a u duši trag od rana
Adrijana, Adrijana

Ne bih htio da joj kradem
dio mira, dio sreće
znam da meni ne pripada
i da moja biti neće