Latinic     IPP     KASC  
Up

Naziv: Kompas
Autor: Mak Dizdar

Gore je Polarna zvijezda
A dolje Venera

Onamo Vjetar sjeverni
A tamo južni

Ko će mi kazati gdje je
Pravac Ljubavi
A gdje
Pravac
Smrti