Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Zapis na dvije vode
Autor: Mak Dizdar

1.

U ovom dobrom u radosnom u bijelom u svijetu
dobri radojica bjelić vavijek se radovao

i u tome kratkom u ljetu i kad je cvijetje brao
i kad je ratio i kad patio vazda je zvijezde krao

na putu kroz žitije šije on bugario nije
put žarka sunca gledao je i modra neba

i kad obvlada ga brijeme stade u vrijeme
na tom putu pade dosegavši tamu samo svoga greba

sada mu nitkor sadar mu ništor više ne treba
u sjenci tog vječno plavog hlada

ne treba mu više ni vina ni hljeba
jer sitosti tu nije niti glada

ni sunca nit kiše

ne treba mu ništa
do suncani počivališta

2.

Oprostite mi
što ipak vas molju

i bratiju i družinu i gospodu
do vratiju mojih da dođu da me pohodu

molju i kume i prije i strine i nevjeste
da me ne minu već da me kad pominu da se kad sjete

jer ja sam bil kako vi sada jeste
a vi ćete biti kako sada jesam ja