Bosansko-engleski / Englesko-bosanski Rje"cnik

Unesite rije"c ili frazu na bosanskom ili engleskom
Primjeri: student, word,djak, rije"c, comput# za sve rije"ci koje po"cinju sa comput
Koristite sto umjesto stolovi, raditi umjesto radim, mlad umesto mlada.

d
Online od 1999, ovaj bosansko-engleski rje"cnik je opisan kao "Najpotpuniji online" bosanski rje"cnik, see more...
Rje"cnik se koristi za prevodjenje sa engleskog na bosanski i za prevodjenje sa bosanskog na engleski.