Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Dan sedmi
Autor: Mak Dizdar

Knjiga postajanja
Glava prva

U početku ti stvori nebo i zemlju A zemlja bješe bez obličja i pusta
I bješe tama nad bezdanom
I ti reče Da bude svjetlost I bi svjetlost
I vidje ti da je svjetlost dobra I rastavi od nje tamu
I svjetlost nazva dan a tamu nazva noć
I bi veče I bi jutro Dan prvi

Potom stvori nebo I namjesti prijestolje svoje na njemu
I bi veče I bi jutro Dan drugi
I stvori zatim suho i nazva ga zemlja a zborište voda nazva more
I reče da je dobro Pa zemlja pusti travu i bilje što ponese sjeme
I drvo poče da rađa plodovima
I viđe ti da je dobro I stvori sunce i mjesec i zvijezde
Da viđela bude danju i noću

I bi jutro četvrti dan I ti stvori ribe u moru i ptice na nebu
A peti dan stvori na zemlji sitne i krupne životinje i zvijeri
I ti viđe da je to dobro i reče
Da načinimo čovjeka po obličju svojem kao što smo i mi
Čovjeka koji ce biti gospodar od riba morskih od ptica
nebeskih i od stoke i cijele zemlje i svijeh životinja
što miču se po zemlji

I stvori ti čovjeka po obličju svojem Stvori muško i žensko
Stvori ih i blagoslovi I reče
Rađajte se i množite se
Tada ti pogleda sa svojih visina na ono sve što si stvorio
Pogleda zadovoljno Lijevom se rukom pogladi po bradi
a desnom po trbuhu I reče
Gle
Ovo je dobro veoma
I bi dan šesti

A ja pogledah okolo po zemlji
I viđeh gdje voda zemlju prozdire
Gdje sunce vodu pije viđeh
Gdje zemlja vatru bljuje
Viđeh zvijer na zvijer da ide
I čovjek čovjeku krv da proliva
Ja viđeh zločin na sve strane
ja viđeh zločin koji ti stvori
Jer okusih plod od drveta znanja
Ja viđeh jer oči mi se otvoriše
Pa zavriskah
Nije to dobro Nije to dobro Nije
Ova tvoja zemlja
Dobra je samo za tvoje kamenje

To bijaše dan sedmi Dan odmora