Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Kompas
Autor: Mak Dizdar

Gore je Polarna zvijezda
A dolje Venera

Onamo Vjetar sjeverni
A tamo južni

Ko će mi kazati gdje je
Pravac Ljubavi
A gdje
Pravac
Smrti