Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Ostrva
Autor: Mak Dizdar

Sprvog su ostrva bila od preja crvenog i biserja
Bila su ostrva od pitkog domaha i bliskog dna
Od lišcca su bila ukusnog Od vjetra Konačnog raskršcca
Ostrva bijela od sunca
Topla od srca
Slatka od sna

Sada su ostrva na naše stope skrvila

Ako nas i ne bi možda u čeljusti mržnje smrvila
Ne bi nas ostrva kao nekad
Od samih nas više
Skrila

Ostrva pod prstima čudnog buđenja
Ostrva za našim kamenim plačem
Ostrva oko našeg stalnog čeđenja
Ostrva na klatnu sata i pod otiračem
Ostrva koja ce biti i koja su bila
I ostrva ona što su se
Samo snila

Ostrva Ostrva Ostrva

Ostrva svuda oko nas

Ostrva blaga i draga

Ostrva i ova i ona

Ostrva
Što su se
Ostrvila