Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv pjesme: Je l' Sarajevo gdje je nekad bilo
Autor: Dino Merlin

Katkad u noći čujem ti korake.
Nekad mi liče na stope stare majke.
Lišće žuti, a ja ćutim,
moja nisi srce sluti.

Sve što je srcu drago daleko je.
Zaljubljene samo Bog razumije.
Lišće žuti, a ja ćutim,
moja nisi srce sluti.

Je l' Sarajevo gdje je nekad bilo,
il' se mome srcu učinilo
je l' se šta promjenilo?

Je l' Miljacka voda presušila,
je l' mi stara mati ozdravila,
je l' me draga ostavila?

Je l' Sarajevo gdje je nekad bilo,
il' se mome srcu učinilo,
je l' Miljacka voda presušila,
je l' me draga ostavila?

Sve sto je srcu drago daleko je.
Zaljubljene samo Bog razumije.
Lišće žuti, a ja ćutim,
moja nisi srce sluti.

Je l' Sarajevo gdje je nekad bilo,
il' se mome srcu učinilo,
je l' se šta promjenilo?

Je l' Miljacka voda presušila,
je l' mi stara mati ozdravila,
je l' me draga ostavila?