Latinica     IPP     KASC  
Pregled

Naziv: Pala magla do pola Sarajeva
Autor: Merlin

Ne pitam, ne pitam
luda glava ne mahnita
kome cvatu kesteni
za kog se kite svatovi
ja sve znam

Ne pitam, ne pitam
s kime budna čekaš dan
kome vrata otvaraš
kad ih meni zatvaraš
ne pitam

Pala magla do pola Sarajeva
ne vidi se kuća ni kapija
malo od crnih snijegova
malo sto si njegova

Nemam ja pjesama
da te lijepu opjevam
ni svilenih jorgana
da te snenu pokrivam
nemam ja

Ne pitaj, ne pitaj
luda glavo ne mahnitaj
zbog nje cvatu kesteni
njoj se kite svatovi
ti to znaš